ISO-Izolace stavebních objektů spol.s r.o.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Na našich webových stránkách, umístěných na internetové adrese iso-izolace.cz (dále „Web“), se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Webu shromažďujeme a zpracováváme.

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1.1. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, společnost ISO-Izolace stavebních objektů spol.s r.o., IČO: 00198820, se sídlem U tvrze 26/20, 108 00 Praha 10 – Malešice, která provozuje Web.

1.2. Naše kontaktní údaje jsou následující:
1.2.1. e mail: izolace@iso-izolace.cz;
1.2.2. telefon: + 420 724 081 319 (nabídka a konzultace vodotěsných izolací)
+ 420 602 205 061 (stavbyvedoucí);
+ 420 602 385 406 (jednatel);
+ 420 274 779 977;
+ 420 274 779 978;
1.2.3. sídlo: U tvrze 26/20, 108 00 Praha 10 – Malešice.

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji.

2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Kdy Vaše osobní údaje získáváme:
2.1.1. při odeslání poptávky prostřednictvím poptávkového formuláře;
2.1.2. při odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře;
2.1.3. pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

3.1. Při odeslání poptávky prostřednictvím poptávkového formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
3.1.1. jméno;
3.1.2. e-mail;
3.1.3. obsah poptávky.

Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co jste se nás ptali, jaké zboží poptáváte, mohli Vás správně oslovit a odpovědět na Vaši poptávku.

3.2. Při odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
3.2.1. jméno;
3.2.2. e-mail;
3.2.3. telefonní číslo
3.2.4. obsah zprávy.

Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo, mohli Vás správně oslovit a odpovědět na Váš dotaz.

3.3. Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách, zpracováváme obsah Vašeho dotazu a dále e-mail (pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu) nebo telefonní číslo (pokud nás kontaktujete prostřednictvím telefonního čísla), abychom věděli, na co jste se nás ptali, co Vás zajímalo a mohli Vám odpovědět.

4. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1. Možnosti jsou typicky celkem čtyři:
4.1.1. zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Na základě kupní smlouvy jsme schopni Vám dodat Vámi objednané zboží;
4.1.2. se zpracováním jste souhlasili;
4.1.3. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;
4.1.4. zpracování nám ukládá zákon.

5. KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

5.1. Některé osobní údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (marketingová agentura, účetní, poskytovatel platební brány při platbě kartou, banka při bezhotovostní platbě apod.).

5.2. Jestliže jste zvolili možnost doručení zboží na adresu, pak Vaše osobní údaje bude zpracovávat též příslušný dopravce.

5.3. Na našem webu nepoužíváme cookies.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

6.1. Osobní údaje uvedené ve Vaší objednávce uchováváme, dokud není Vaše objednávka vyřízená, a dále po dobu 5 let , abychom byli schopni po promlčecí dobu chránit naše práva.

6.2. Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli. Pokud souhlas neodvoláte, údaje uchováváme nejdéle 3 roky od jeho udělení.

6.3. Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.

6.4. Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali, a byli případně schopni správně reagovat v případě jakéhokoli neshody. Za prodej zboží totiž neseme odpovědnost.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

7.1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

7.2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

7.3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.

7.4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

7.5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
7.5.1. pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
7.5.2. pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
7.5.3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
7.5.4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

7.6. Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

7.7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail izolace@iso-izolace.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v odstavci 1.2. těchto zásad ochrany soukromí.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady jsme vydali dne 14.4. 2023